ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

                     ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ๗ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อแสดงความร่วมมือในการสร้างกรอบแนวคิดและการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ “โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน the ASEAN Undergraduate Conference in Computing. AUC2เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ/ข้อมูล : วรพันธ์ สวส. จัดทำ : สุบิน

นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

POST: