อาเซียนศึกษา ๒๕๕๗

อาเซียนศึกษา ๒๕๕๗

                  สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระหัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์ และบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในโครงการ อาเซียนศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลต่างๆ ทางวิชาการ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภายนอก แก่นักเรียนโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี โดยมี นายสันติ  สุวรรณหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพ/จัดทำ : สุบิน

นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โดย งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ

POST: