ศศ.เตรียมเปิดหลักสูตรสองภาษา

ศศ.เตรียมเปิดหลักสูตรสองภาษา

             นางนิรมล จันทร์แย้มคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดนำเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองภาษา) เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุระชาติ สวนทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและมัคคุเทศก์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๒๒ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา  

 

         ภาพและจัดทำ : ธินินทร

นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์โดย งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ

POST:

admin |