อาเซียนประชุมเกาหลีใต้หารือความสัมพันธ์ในอนาคต

อาเซียนประชุมเกาหลีใต้หารือความสัมพันธ์ในอนาคต

อา เซียนและเกาหลีใต้ร่วมกันจัดประชุมหารือความสัมพันธ์ระหว่าง สองประเทศ (ASEAN-ROK dialogue) ครั้งที่ 18 ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าของการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ ครั้งที่ 16 เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้าอา เซียน-เกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ที่ ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมให้การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติ อาเซียน-เกาหลีใต้ 2011-2015 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังได้หารือถึงการจัดงานฉลองความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลีใต้ ครบรอบ 25 ปี ในปลายปี 2014 นี้

นอกจากนี้ ผู้แทนจากเกาหลีใต้ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับอาเซียนภายใต้ กรอบข้อตกลงต่าง ๆ อาทิ อาเซียน+3 การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ฯลฯ ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมืออื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่ไม่ดั้งเดิมอีกด้วย

แหล่งที่มา: asean.org

POST:

admin |