อาเซียนร่วมมือต้านการค้ามนุษย์

อาเซียนร่วมมือต้านการค้ามนุษย์

อาเซียนร่วมกับคณะกรรมการกลางต่อต้านการค้ามนุษย์ของพม่า เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อ ต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN Convention on Trafficking in Persons – ACTIP) ครั้งที่ 6 ณ เมืองย่างกุ้ง ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ยืนยันถึงความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่แพร่หลายมากเป็นอันดับสอง รองจากการค้ายาเสพติด

ที่ประชุมยืนยันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็น และร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างจริงจัง โดยคาดหวังว่า การร่างอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ และแผนการปฏิบัติของภูมิภาค (Regional Plan of Action) จะสิ้นสุดลงโดยเร็ว และอาเซียนจะใช้อนุสัญญาดังกล่าวเป็นแบบแผนของการดำเนินความร่วมมือด้านการ ต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคต่อไป

อนึ่ง คาดว่าอนุสัญญาและแผนการปฏิบัติดังกล่าว จะแล้วเสร็จในปลายปีนี้

แหล่งที่มา: asean.org

POST:

admin |