อาเซียนขยายความสัมพันธ์กับโปรตุเกส

อาเซียนขยายความสัมพันธ์กับโปรตุเกส

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนต้อนรับนายโยอาคิม เดอ เลมูส (Joaquim Alberto de Soura Moreira de Lemos) ทูตโปรตุเกสประจำอาเซียนคนใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา

นายเลได้แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของนายโยอาคิม และยืนยันว่า อาเซียนพร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน นายโยคาอิมได้ยืนยันถึงเจตนารมณ์ของโปรตุเกสในการทำงานร่วมกับอาเซียนในหลาย ด้าน อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ระหว่างกัน และเป็นอีกทางหนึ่งในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปใน อนาคต

แหล่งที่มา: asean.org

POST:

admin |