โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ โดย มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมทักษะภาษาต่างประเทศ...สู่ประชาคมอาเซียน

          ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานพิธีในเปิดโครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ โดย มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านภาษาต่างประเทศ ให้สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชัย  เปี่ยมทองคำผู้ อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชมพูพันทิพย์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์หันตรา

 

ภาพ: ธนัชพร/สมัย ข้อมูล/จัดทำ: ธนัชพร (ปชส.)

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

POST:

admin |